NEWSLETTER

Comunicatul nr. 7 – 6.03.2014

Către filialele județene ale SGR

Stimați colegi,

Având în vedere faptul că în luna martie, în perioada imediat următoare, se vor desfășura etapele județene ale concursurilor naționale de geografie, Olimpiada de Geografie (15 martie 2014) și Concursul Național de Geografie „TERRA” (29 martie 2014), vă rugăm să sprijiniți desfășurarea acestora, atât din punct de vedere organizatoric, cât și logistic, conform protocolului încheiat între Ministerul Educației Naționale și Societatea de Geografie din România.

La ambele competiții, ca și anul trecut, subiectele pe care le vor primii elevii vor avea hărți, grafice și imagini color, de aceea vă rugăm să sprijiniți multiplicarea color a acestor subiecte. De asemenea, după încheierea fazelor județene ale celor două concursuri la care Societatea de Geografie este partener, vă rugăm să sprijiniți realizarea diplomelor, prin asigurarea consumabilelor (tonere, hârtie, carton) pentru copiatoare și imprimante.

Vă mulțumim!

Președinte,
prof. univ. dr. Mihai IELENICZ

Comunicatul nr. 6 – 6.03.2014

 În atenția doamnelor/domnilor decani ai Facultăților de Geografie din România și a Vicepreședinților SGR

În vederea unei mai strânse colaborări între învățământul preuniversitar și învățământul universitar din Romania, pentru susținerea geografiei ca disciplină cu multiple valențe în formarea culturii generale a unui elev, pentru atragerea și motivarea unui număr cât mai mare de elevi spre studiul geografiei, propunem Universităților din Romania care au facultăți și/sau departamente de Geografie, instituirea unui premiu al fiecărei facultăți/departament, pentru elevii premiați la Concursurile Naționale de Geografie: Olimpiada de Geografie, Sesiunea de Comunicari Științifice ale elevilor din clasele liceale și Concursul Național de Geografie „TERRA”.

Vă propunem ca aceste premii să suplimenteze fondurile acordate de Ministerul Educației Naționale, al cărei partener în organizarea și desfășurarea concursurilor este Societatea de Geografie. De asemenea, vă propunem ca premiile să fie acordate de un reprezentant al facultății/departamentului dumneavoastră în cadru oficial, cu ocazia festivităților de premiere din cadrul etapelor naționale ale celor trei concursuri. Vă asigurăm de faptul că fiecare premiu va avea titulatura și direcția pe care centrul universitar/facultatea/departamentul de geografie care îl acordă, o dorește!

Întrucât în luna martie au loc fazele județene ale concursurilor, iar la începutul lunii aprilie fazele naționale, așteptăm urgent propunerile dumneavoastră pe una dintre adresele de e-mail ale Secretariatului General al Societății de Geografie (geografie@geo-sgr.ro; costin.diaconescu@cdprss.ro) sau la Vicepreședintele Societății de Geografie prof. dr. Steluța DAN, coordonator general al activităților din învățământul preuniversitar (stelutadan@gmail.com; tel. mobil: 0724.267.768).

Va multumim!

Președinte,
prof. univ. dr. Mihai IELENICZ

Comunicatul nr. 5 – 25.02.2014

Cercetari interdisciplinare in Bazinul Dunarii

Luni, 24 februarie 2014, intre orele 10:00-14:00, in Aula Magna a Academiei Romane din Calea Victoriei nr. 125, Bucureşti, a avut loc Simpozionul „Cercetari interdisciplinare in Bazinul Dunarii”, in organizarea Consiliului National al Strategiei UE pentru Regiunea Dunarii (SUERD), a Comitetului National pentru Modificarile Globale ale Mediului si a Institutului de Geografie al Academiei Romane.


Programul manifestarii a inclus comunicari sustinute de reprezentanti ai celor mai importante institute de cercetare din Romania (Institutul de Geografie, Institutul de Biologie, Institutul National de Hidrologie, Administratia Nationala de Meteorologie, Institutul National de Geologie si Geoecologie Marina) si de reprezentanti ai unor universitati si institute din tara si din strainatate (Departamentul de Geografie al Universitatii „Ludwig-Maximilians”, din Munchen, Institutul Federal Elvetian pentru Stiinte si Tehnologii Acvatice etc.).

Lucrarile simpozionului au fost moderate de academician Cristian Hara, vicepresedinte al Academiei Române si de academician Dan Balteanu, Director al Institutului de Geografie al Academiei si prim-vicepresedinte al Societatii de Geografie din Romania. Temele comunicarilor au acoperit o paleta larga de preocupari, de la impactul schimbarilor climatice asupra statelor dunarene si de la crearea unei infrastructuri de cercetare in regiunea Dunarii si a Marii Negre, pana la conservarea sturionilor in Bazinul Dunarii si colaborarea transfrontaliera in evaluarea hazardurilor naturale din Bazinul Inferior al Dunarii. La lucrarile simpozionului au participat, in calitate de invitati, si reprezentanti ai Consiliului National al Societatii de Geografie din Romania.

In cuvantul sau, academicianul Dan Bălteanu, prim-vicepresedinte al Societatii de Geografie din Romania si Director al Institutului de Geografie al Academiei Romane, a subliniat că „proiectele transfrontaliere adunc un plus de detaliere a situatiilor”, amintind de un astfel de proiect, derulat până anul acesta, între Romania si Bulgaria, care „a reusit sa puna de acord bazele de date din cele doua tari, pentru o regiunea Dunarii, reusind sa evalueze vulnerabilitatea si sa dea o serie de solutii pentru comunitatile riverane”.

De asemenea, s-a accentuat importanta realizarii de noi proiecte, in perspectiva finantarii cercetarii stiintifice prin programul european „Orizont 2020”.

Comunicatul nr. 4 – 22.02.2014

CONFLUENȚE GEOGRAFICERevistă a profesorilor de geografie din județul Galați

Numărul publicațiilor periodice cu specific geografic sporește cu încă unul, grație eforturilor geografilor gălățeni. „Confluențe geografice”, revistă editată sub egida Ministerului Educației Naționale, a Filialei Galați a Societății de Geografie din România și a Inspectoratului Școlar Județean Galați, adună între filele sale articole și studii cu o tematică largă, în primul număr regăsindu-se cercetări de geografie fizică, geografie umană, geografia mediului și didactica geografiei.

În paginile revistei, alături de studii semnate de geografii gălățeni, sunt incluse și contribuții ale unor cadre didactice și cercetători științifici din principalele centre universitare din România, publicația fiind, totodată, deschisă colaborării cu specialiști din domenii apropiate geografiei (geologie, biologie, istorie etc.).

În cuvântul său introductiv, prof. Marius Puțanu, inspector de specialitate în cadrul ISJ Galați și președinte al Filialei Galați a SGR, creionează, sintetic, obiectivele cu care colectivul redacțional al revistei „Confluențe geografice” a pornit la drum: „apariția acestei reviste este o ofertă de aprofundare a studiilor geografice, de modernizare a predării geografiei și o sugestie de facilitare a înțelegerii opțiunilor inovative. În acest context, ne dorim ca revista să fie un instrument util în activitatea profesorului de geografie, astfel încât toți colegii să se considere câștigători, mai bogați în cunoștințe și să manifeste dorința de a scrie un articol în următorul număr”.

De ce „Confluențe geografice”? Răspunsul îl oferă prof. dr. Ion Cioroiu, membru al Colegiului de redacție: … „pentru că aici ne aflăm la întâlnirea Moldovei cu Muntenia și Dobrogea, unde Siretul și Prutul îmbrățișează apele Dunării… sau pentru că  noi, profesorii de geografie ai acestui timp și loc, ne-am întâlnit la Galați, venind din diverse zări… sau pentru că în paginile acestei reviste se întâlnesc dascăli din învățământul preuniversitar cu cei din mediul universitar sau cu specialiști din domenii înrudite cu geografia”.

Felicitări geografilor gălățeni pentru acest prim număr și succes revistei „Confluențe geografice” în anii care vin!

Comunicatul nr. 3 – 7.02.2014

prof. univ. dr. VALERIA AMELIA MICALEVICH VELCEA
Distinsă și mult apreciată personalitate a geografiei românești

Pe 7 februarie 2014, ar fi împlinit 85 de ani și multe decenii de activități multiple, cu rezultate excelente în învățământul superior geografic românesc și în societate.

A beneficiat de o educație aleasă în familie și în școală, pe prim-plan situându-se cinstea, corectitudinea, respectul și profunzimea care au însoțit-o pe Valeria Velcea în tot ceea ce a realizat. Făcând parte dintr-una din cele mai prestigioase generații de absolvenți ai facultății geografice de la Universitatea din București, doamna Velcea s-a distins prin muncă și printr-o viziune modernă necesare în schimbarea pregătirii teoretice și practice. A fost considerată, în unanimitate de profesorii săi, de colegi și de numeroasele serii de studenți, un excelent cadru didactic, un om de știință cu multiple realizări, un extraordinar organizator, în catedră, în facultate și universitate etc. Permanent, s-a remarcat prin puterea sa de muncă, prin inteligență și printr-o capacitate distinctă de înțelegere realistă a diverselor siuații, dublate de o ambiție și o voință ieșite din comun, toate orientate spre cunoașterea naturii și spre raportarea investigațiilor la nevoile sociale și economice de moment și de viitor.

Realizările în știință, reflectate de analizele profunde bazate pe documentări și cercetări asidue pe teren și în laborator, au fost concretizate într-un volum impresionant de comunicări, articole, cărți, tratate, hărți de specialitate, care au fost publicate și prezentate în țară sau în străinătate. Printre acestea, un loc aparte l-au avut studiile dedicate cunoașterii reliefului (îndeosebi a celui carpatic), pe care l-a urmărit permanent ca un element fundamental al unui sistem geografic regional, cu întindere și complexitate variate. La începuturi, Munții Bucegi au reprezentat, prin conținut, structurare și ilustrare, subiectul unei excelente teze de doctorat, care a fost, de altfel, și prima realizare a unei tinere doamne cadru didactic geograf în spațiul carpatic și care a reprezentat un model de abordare morfologică într-un spațiu extrem de complex și dificil de abordat.

A urmat o carieră prestigioasă, care a condus la multe realizări științifice, care s-au impus în tezaurul geografic românesc (printre acestea, sunt de menționat „Geografia fizică a României”, „Carpații și Subcarpații”, „Geomorfologie generală”, „Principii și metode de cercetare” etc.).

Profesoara doctor Valeria Velcea a fost un strălucit cadru didactic. Orele de curs sau de lucrări practice s-au impus prin valoarea științifică bogată, prin maniera transmiterii (fraze scurte, dar cu un conținut dens, desene numeroase excelent realizate și la obiect), prin ținuta impecabilă și prin atenția pe care o acorda auditoriului (îi permitea să-și stabilească ritmul predării, dar și eventualitatea unor explicații suplimentare).

Doamna profesor a fost un manager desăvârșit, dând dovadă de seriozitate, responsabilitate, creativitate și oportunitate în tot ce i se cerea sau își impunea să rezolve la nivelul facultății (a fost șef de catedră, prodecan, decan), la Senatul Universității sau în diverse comisii din cadrul ministerului de resort.

În toți acești ani s-a regăsit și în conducerea Societății de Geografie din România, susținând activitățile profesional-științifice ale comisiilor Societății. A participat activ la organizarea unor simpozioane de geografie fizică, turism și de geografia agriculturii. A fost alături de foștii studenți, profesori sau de elevi la Olimpiade și diverse concursuri școlare.

Recunoașterea rezultatelor muncii universitare depuse cu multă pasiune și dăruire au fost concretizate oficial prin diplome, ordine și titluri științifice acordate de Ministerul Educației Naționale, de Academia Română, de universități din țară și din străinătate (Marea Britanie, Franța, Italia etc.), de Societatea de Geografie din România, de Institutul de Geografie al Academiei Române și de diverse societăți profesionale.

Se adaugă volumele omagiale realizate la București și la Sibiu, onorurile acordate cu prilejul prezenței sale la Universități din Europa și, mai presus de toate, la înfăptuirea, de-a lungul carierei, a două facultăți moderne, de mare prestigiu, la București și la Sibiu.

Credem că, pe lângă toate acestea, cel mai prețios omagiu îl reprezintă recunoașterea miilor de foști studenți, în prezent profesori sau cercetători, care au primit de la dânsa nu numai o pregătire geografică aleasă, ci și multe sfaturi pentru o carieră deosebită și un comportament în viață impecabil.

Comunicatul nr. 2 – 29.01.2014

Geo-Info nr. 2, 29 ianuarie 2014

Devenită tradițională, reuniunea Comitetului Național de Geografie de la Institutul de Geografie al Academiei Române s-a desfășurat anul acesta pe 25 ianuarie, simultan cu ședința vicepreședinților și secretarilor executivi ai Societății de Geografie din România. În ciuda condițiilor meteo nefavorabile, au fost prezenti 27 de geografi dintre cei 40 de invitați convocați.

Pe agenda Comitetului Național, prezidat de către domnul academician Dan Bălteanu, s-au aflat două teme de interes:
1. Crearea unei rețele de cercetare ca parte a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) – instrument comunitar de cooperare macroregională în cadrul Uniunii Europene la care sunt invitate să participe cele 14 state membre ale UE şi terţe din bazinul Dunării (Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Bulgaria, România, Cehia, Slovenia, Croaţia, Serbia, Republica Moldova, Ucraina, Bosnia-Herţegovina şi Muntenegru). Strategia a fost elaborată de către Comisia Europeană, pe baza contribuţiilor aduse de statele riverane, inclusiv România. În prezent, Strategia Dunării se află în fază de implementare;
2. Oportunități prilejuite de Lansarea Programului-cadru european de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare „ORIZONT  2020”, care dispune de un buget de 80 de miliarde euro şi finanţează iniţiativele care reuşesc să aducă aproape de îndeplinire obiectivele asumate de către statele membre şi de Uniunea Europeană prin intermediul Strategiei „Europa 2020”.

Lista membrilor Comitetului Național de Geografie, aprobată de prezidiul Academiei Române anul 2012, poate fi consultată pe site-urile Institutului de Geografie al Academiei Române (www.geoinst.ro) și al Societății de Geografie din România (www.geo-sgr.ro). În luările lor de cuvânt, reprezentanții centrelor universitare din țară au prezentat calendarul evenimentelor și manifestărilor pe care urmează să le găzduiască și să le organizeze în 2014.
Toți cei prezenți au hotărât să susțină, în fața autorităților măsuri de sprijinire a învățământului geografic preuniversitar.

Vă reamintim faptul că pe site-ul oficial al Societății de Geografie din România (www.geo-sgr.ro ) poate fi consultat (link) Calendarul Geografic Național 2014 al evenimentelor organizate sub egida SGR și a filialelor sale. În măsura în care aveți intenția de a organiza o manifestare si doriti sa o faceti cunoscuta, vă adresăm invitația să completați câmpurile formularului on-line postat pe site.

Ședința Vicepreședinților și Secretarilor executivi ai Societății de Geografie din România, condusă de domnul prof. univ. dr. Mihai Ielenicz, președintele SGR, a avut pe ordinea de zi stabilirea și armonizarea calendarului activităților organizației precum și discutarea și aprobarea fișelor de post.
Schema de organizare a Societății de Geografie din România poate fi consultată pe site-ul oficial al SGR (www.geo-sgr.ro), unde sunt disponibile și fișele de post, cu atribuții generale și artibuții specifice, pentru fiecare dintre vicepreședinții și secretarii executivi ai Societății.
Ca noutate, este de semnalat înființarea, în cadrul Societății, a nouă comisii lucrative/de specialitate alcătuite doar din membri SGR, pe diferite domenii: teorie geografică, învățământ superior, învățământ preuniversitar, geografie fizică, geografie umană și economică, geografia României, geografie regională, sisteme informaționale geografice și turism).
Pentru o mai bună coordonare a activităților de cercetare și comunicare, rugăm membrii SGR să-și exprime opțiunea pentru unul sau două comisii lucrative/de specialitate, urmând să colaboreze direct cu coordonatorii acestora, desemnați de Biroul Executiv Național al Societății. Schema de organizare a comisiilor de lucru/de specialitate și coordonatorii fiecărui grup sunt  incluse  în organigrama generală a SGR.
O altă noutate constă în aprobarea afilierii la Societate a Asociației Geografilor Umaniști din România (AGUR) și a Asociației Române de Limnologeografie, președinții în exercițiu ai celor două asociații, domnii prof. univ. dr. Vasile Cucu și prof. univ. dr. docent Petre Gâștescu devenind vicepresedinți-asociați ai SGR.

Tot cu această ocazie, Biroul Executiv Național al SGR a aprobat lista titlurilor, medaliilor și diplomelor oficiale pe care le acordă Societatea de Geografie. Distincțiile oficiale ale Societății se vor acorda anual, festivitatea de decernare fiind programată pentru ultima sâmbătă din ianuarie sau prima sâmbătă din februarie, anul următor. Rugăm membrii SGR din toată țara să comunice, până cel târziu pe 28 februarie 2014, secretarului general al Societății, dr. Costin Diaconescu, propuneri  privind metodologia de acordare a acestora.

pt. Președintele Societății de Geografie din România,
prof. univ. dr. Mihai Ielenicz,

purtător de cuvânt, secretar executiv SGR.
dr. Ionuț Popa

Comunicatul nr. 1 – 29.01.2014

Geo-Info, 7 ianuarie 2014

La început de an și de activitate, Societatea de Geografie din România urează membrilor, simpatizanților și colaboratorilor săi un sincer LA MULȚI ANI, cu sănătate, spor în toate și reușite, atât în plan profesional, cât și personal. De asemenea, celor care își sărbătoresc astăzi ziua onomastică, le dorim „pahare pline, vocație și inspirație”!

Vă reamintim faptul că pe site-ul oficial al Societății de Geografie din România (www.geo-sgr.ro ) poate fi consultat Calendarul Geografic Național 2014 al evenimentelor organizate sub egida SGR și a filialelor sale.
În măsura în care aveți intenția de a organiza o manifestare, vă adresăm invitația să completați câmpurile formularului on-line postat pe site-ul www.geo-sgr.ro .

Primele manifestări geografice de anvergură cu care debutează anul 2014 sunt: Reuniunea Comitetului Național de Geografie de la Institutul de Geografie al Academiei Române, care se va desfășura anul acesta pe 25 ianuarie, și Ședința Vicepreședinților și Secretarilor Societății de Geografie din România.

În atenția Comitetului Național de Geografie se vor afla două teme de interes:

 1. Crearea unei rețele de cercetare ca parte a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) – instrument comunitar de cooperare macroregională în cadrul Uniunii Europene la care sunt invitate să participe cele 14 state membre ale UE şi terţe din bazinul Dunării (Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Bulgaria, România, Cehia, Slovenia, Croaţia, Serbia, Republica Moldova, Ucraina, Bosnia-Herţegovina şi Muntenegru). Strategia a fost elaborată de către Comisia Europeană, pe baza contribuţiilor aduse de statele riverane, inclusiv România. În prezent, Strategia Dunării se află în fază de implementare;
 2. Oportunități prilejuite de Lansarea Programului-cadru european de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare „ORIZONT 2020”, care dispune de un buget de 80 de miliarde euro şi finanţează iniţiativele care reuşesc să aducă aproape de îndeplinire obiectivele asumate de către statele membre şi de Uniunea Europeană prin intermediul Strategiei „Europa 2020”.

Lista membrilor Comitetului Național de Geografie, aprobată în ședința prezidiului Academiei Române, poate fi consultată pe site-urile Societății de Geografie din România (www.geo-sgr.ro) și Institutului de Geografie al Academiei Române (www.geoinst.ro).

Ședința Vicepreședinților și Secretarilor Societății de Geografie din România va avea pe ordinea de zi stabilirea și armonizarea calendarului activităților organizației precum și discutarea și aprobarea fișelor de post.

Pentru a avea o imagine adecvată asupra calendarului evenimentelor și aniversărilor geografice din România în anul 2014, vă punem la dispoziție, mai jos, o listă de date (orientative), care v-ar putea folosi în organizarea diferitelor manifestări pe parcursul întregului an:

Aniversări mari geografi:

 • ION CONEA (1902-1974) – pe 22 iunie 2014 se împlinesc 40 de ani de la moarte;
 • PETRE COTEȚ (1914-1988) – pe 20 iunie 2014 se împlinesc 100 de ani de la naștere;
 • MIHAI DAVID (1886-1954) – pe 26 iunie 2014 se împlinesc 60 de ani de la moarte;
 • HORIA GRUMĂZESCU (1927-1999) – pe 12 decembrie 2014 se împlinesc 15 ani de la moarte;
 • ION GUGIUMAN (1909-1990) – pe 4 decembrie 2014 se împlinesc 105 ani de la naștere;
 • MIHAI IANCU (1904-1991) – pe 1 august 2014 se împlinesc 110 ani de la naștere;
 • GEORGE NIMIGEANU (1909-1987) – pe 24 mai 2014 se împlinesc 105 ani de la naștere;
 • NICOLAE AL. RĂDULESCU (1905-1989) – pe 23 ianuarie se împlinesc 25 de ani de la moarte;
 • ION SIMIONESCU (1873-1944) – pe 7 ianuarie se împlinesc 70 de ani de la moarte);
 • IULIA VĂCĂRAȘU (1934-1992) – pe 12 iunie se împlinesc 80 de ani de la naștere.

Calendarul evenimentelor ecologice/geografice la nivel mondial:

 • 2 februarie – Ziua Mondială a Zonelor Umede (The Wetlands Day);
 • 15 martie-15 aprilie – Luna Pădurii (The Forest Month);
 • 22 martie – Ziua Mondială a Apei (World Water Day);
 • 23 martie – Ziua Mondială a Meteorologiei (World Meteorology Day);
 • 1 aprilie – Ziua Mondială a Păsărilor (World Birds Day);
 • 22 aprilie – Ziua Pământului (World Earth Day);
 • 15 mai – Ziua Internațională de Acțiune pentru Climă (World Climate Protection Day);
 • 24 mai – Ziua Mondială a Parcurilor (World Parks Day);
 • 5 iunie – Ziua Mediului (World Environment Day);
 • 8 iunie – Ziua Mondială a Oceanelor (World Oceans Day);
 • 17 iunie – Ziua Mondială pentru Combaterea Deșertificării (World Day to Combat Desertification);
 • 21 iunie – Ziua Soarelui (Sun Day);
 • 29 iunie – Ziua Dunării (The Danube Day);
 • 16 septembrie – Ziua Internațională a Stratului de Ozon (World Ozone Day);
 • 25 septembrie – Ziua Internațională a Mediului Marin (World Maritime Day);
 • 26 septembrie Ziua Munților Carpați (The Carpathians Day);
 • 1 octombrie – Ziua Mondială a Habitatului (World Habitat Day);
 • 4 octombrie – Ziua Mondială a Animalelor (World Animal Day);
 • 15 octombrie – Ziua Mondială pentru Reducerea Dezastrelor Naturale (International Day for Natural Disaster Reduction);
 • 31 octombrie – Ziua Internațională a Mării Negre (The Black Sea Day);
 • 29 decembrie – Ziua Internațională a Biodiversității (International Biodiversity Day).

pt. Președintele Societății de Geografie din România,
prof. univ. dr. Mihai Ielenicz,

purtător de cuvânt, secretar SGR.
dr. Ionuț Popa