Conferinta anuala – Deva 2009

Rezolutia Congresului anual al Societăţii de Geografie din România asupra educaţiei prin Geografie în învăţământul preuniversitar

(Deva, 12-14 iunie 2009)

Profesorii de Geografie din învăţământul preuniversitar, cadrele didactice din învăţământul geografic superior, specialişti şi cercetători din domeniul Geografie, reuniţi prin reprezentanţii lor în Congresul anual al Societăţii de Geografie din România

Constatând:

 1. Rolul decisiv al Geografiei în dezvoltarea cunoaşterii interrelaţiilor dintre mediu de viaţă şi societatea umană;
 2. Aportul important al Geografiei în explicarea şi gestionarea fenomenelor stringente ale lumii contemporare, cum ar fi: modificările climatice, hazardele naturale şi tehnogene şi riscurile asociate, exploatarea raţională a resurselor, prognozarea sitaţiilor de criză (demografică, economică, alimentară, geopolitică), dezvoltarea durabilă;
 3. Poziţia vizibilă a Geografiei în curriculele programelor de învăţământ din statele UE, SUA, etc;
 4. Importanţa hotărâtoare a Geografiei, alături de Istorie şi Limba română, în crearea unei imagini obiective şi profunde a elevilor asupra spaţiului şi poporului căruia îi aparţin;
 5. Disponibilităţile deosebite ale Geografiei în aprofundarea unei educaţii ştiinţifice, geoecologice, umaniste, culturale şi naţionale;
 6. Posibilitatea, caracteristică numai curriculei geografice, de a oferi tinerilor cunoaşterea problemelor fundamentale ale lumii contemporane specifice României, Uniunii Europene şi celorlalte continente;
 7. Atracţia majoră exercitată de problematica domeniului geografic asupra elevilor, reflectată în participarea masivă la teze, BAC, olimpiade şi alte concursuri şcolare;
 8. Afluenţa deosebită a candidaţilor la admiterea la specializările din domeniul Geografiei şi Ştiinţei Mediului (Geografie, Geografia Turismului, Planificare teritorială, Meteorologie – Hidrologie, Cartografie, Mediu), oferite de facultăţile de profil,

Propunem:

 1. Păstrarea unei poziţii consistente a Geografiei ca disciplină şcolară distinctă în Curriculumul Naţional, la resursele actuale de timp, între prima clasă unde apare (clasa a IV-a) si ultima clasă (clasa a XII-a, a IlI-a). Recomandăm, ca un corolar al pregătirii geografice, pentru ultima clasă, o disciplină geografică în care realităţile spaţiului românesc să fie integrate celui european şi mondial;
 2. Atribuirea unui statut ferm, care să implice Geografia nu numai în evaluarea continuă ci şi în cea aferentă finalizării unor cicluri eduacţionale (gimnazial şi liceal);
 3. Asumarea unui sistem de competenţe ale Geografiei în învăţământul preuniversitar compatibil UE, care să fie implementat în legislaţia de profil;
 4. Îmbunătăţirea statutului cadrelor didactice prin diversificarea criteriilor de promovare şi ierarhizare valorică.
Semnează:
Societatea de Geografie din România
Universitatea de Vest Timişoara.
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie
Comitetul Naţional de Geografie
Universitatea Babeş-Bolyai. Facultatea de Geografie
Universitatea din Oradea. Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internationale
Academia Română. Institutul de Geografie
Universitatea Al. I. Cuza Iaşi. Facultatea de Geografie şi Geologie
Universitatea din Craiova. Facultatea de Istorie, Filosofie şi Geografie
Universitatea Valahia, Târgovişte. Departamentul de Geografie

Get Adobe Flash player