Page 3 - Buletin BSGR PH_Vol. V, Nr. 1_2017_Format Academic_Varianta _finala
P. 3

Redactor responsabil al prezentului volum: Viorel MARIN
      Culegere și tehnoredactare computerizată: Viorel MARIN
      Revizie text: Viorel MARIN, Adrian NEDELCU
      Design copertă: Adrian NEDELCU, Viorel MARIN
      Ilustrația copertei: Podgoria Dealu Mare. Domeniile viticole Budureasca și
      Tohani (Foto: Adrian NEDELCU)
      Editura CD PRESS
      Bucures ti, str. Logofă tul Tă utu nr. 67,
      sector 3, cod 031212
      Tel.: 021.337.37.17, 021.337.37.27,
      021.337.37.37
      Făx: 021.337.37.57
      E-măil: office@cdpress.ro
      www.cdpress.ro
        /Editură CD PRESS
        / Editură CDPress

               Editura CD PRESS este recunoscută de
            Consiliul Național al Cercetării Științifice (C.N.C.S.)


       Răspunderea asupra conținutului articolelor revine în exclusivitate autorilor.
   1   2   3   4   5   6   7   8