REZERVAȚII NATURALE ÎN VESTUL DOBROGEI DE SUD

SGR va recomanda articolul saptamanii: REZERVAȚII NATURALE ÎN VESTUL DOBROGEI DE SUD

Autor: prof. drd. Alina-Viorica DUMITRAȘCU

O contribuţie deosebită în edificarea geologiei și paleontologiei României și
Dobrogei implicit l-au avut Bleahu M., Macovei Gh., Drăgănescu A., Roniewicz E.,
Macarovici N., Turculeț I. și alții.
Mai jos vor fi prezentate diferențiat rezervațiile naturale din Lunca Dunării.
1. Canaralele Dunării (ROSCI0022). Prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000 au fost
delimitate ca rezervație naturală datorită calcarelor jurasice în format stâncos abrupt,
cu impresiuni și fosile de celenterate antozoare (corali calcaroși), bivalve, gasteropode,
spongieri, pe malul drept dunărean. Zona este traversată frecvent de păsări migratoare
sau autohtone. Acest sit este și parte integrantă a reţelei Natura 2000 pentru protecția
a 15 tipuri de habitate naturale, de importanță comunitară și de interes conservativ. În
perimetrul sitului „Canaralele Dunării” se află 23 de specii sălbatice de floră și faună (alte
grupe taxonomice decât păsări), de importanță comunitară și de interes conservativ, după
cum urmează: – două specii de plante superioare (cormofite); – o specie de nevertebrat
acvatic; – 15 specii de pești; – două specii de amfibian; – două specii de reptile; – o specie
de mamifere (Natura 2000, Pîrvulescu Roman, Torok Liliana, Suciu Radu 2012).

Cititi integral articolul aici: Articol integral