Aniversarea a 55 de ani de tradiție și înnoire a Geografiei la Universitatea de Vest din Timișoara

În numele Comitetului științific și al Comitetului de organizare, ne face o deosebită plăcere să vă invităm la Aniversarea a 55 de ani de tradiție și înnoire a Geografiei la Universitatea de Vest din Timișoara.

Acest eveniment se desfășoară în cadrul celei de a XII-a ediții a Conferinței internaționale de Geografie organizată de Departamentul de Geografie al Facultății de Chimie, Biologie, Geografie. Manifestarea se va afla și sub semnul împlinirii a 70 de ani de la fondarea Universității de Vest din Timișoara.

Cu inevitabilele oscilații datorate evenimentelor istorice și politice cărora a trebuit să le facă față, Geografia din Universitatea timișoreană are un parcurs neîntrerupt de 55 de ani. Etape diferite s-au succedat de la momentul fondării, în 1959, a Institutului Pedagogic de 3 ani, cu dublă specializare, istorie și geografie, până la consacrarea actuală a Geografiei timișorene, drept una din cele mai performante structuri universitare cu profil geografic din țară.

Datorăm această poziție onorantă generațiilor de geografi, cadre didactice, cercetători și studenți care au făcut posibilă continuitatea, au clădit o tradiție și au dat forță de înnoire Geografiei bănățene. Suntem recunoscători, de asemenea, generațiilor de geografi din celelalte centre universitare de tradiție, care au contribuit la formarea specialiștilor de la universitatea noastră. Ne exprimăm gratitudinea și față de colegii și prietenii noștri din numeroasele universități și centre de cercetare din Europa și din lume, cu care colaborăm intens, de ani de zile.

Acestor generații le adresăm recunoștința și mulțumirile noastre, ca și tuturor colegilor de astăzi, ale căror contribuții înnoadă valorile tradiției cu suflul înnoitor al contactelor internaționale, tinzând să consacre geografia timișoreană drept un exemplu de succes.

Avem speranța că veți fi alături de noi la acest moment aniversar, la care vă așteptăm cu bucuria de a ne împărtăși reciproc din experiența profesională, din rezultatele cercetărilor, pentru a configura împreună proiecte de viitor, schimburi și colaborări colegiale, în măsură să crească relevanța, prestigiul și impactul socio-teritorial al Geografiei.

Vă așteptăm la Timișoara în zilele de 16-17 mai 2014, ca să ne bucurăm împreună de ceea ce promite să fie un eveniment interesant și fructuos.

Formular participare
Circulara

În numele Comitetului științific și al Comitetului de organizare,
Prof. Dr. Nicolae POPA, Directorul Departamentului de Geografie