Anunt important pentru toate cadrele didactice din preuniversitar!

În atenţia cadrelor didactice din invăţământul preuniversitar rural

Eşti profesor şi vrei sa mergi mai departe în cariera de dascăl?

Vrei sa pui toate şansele de partea ta în cariera didactică?

Universitatea din Bucureşti este partener în proiectul “Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră” derulat prin Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sporturilor – Unitatea de management al Proiectelor cu Finanţare Externă.

Este un program de conversie profesioanlă de nivel postuniversitar, cu durata de 4 semestre (2 ani), organizate în baza Legii nr. 94/1995, art.161, forma de Învăţământ la Distanţă.

Universitatea din Bucureşti vă oferă două specializări: Geografie şi Istorie

Programul de studio se finalizează cu Examen de absolvire, promovarea acestuia vă conferă dreptul de a obţine o Diplomă şi de a Profesa în noua specializare.

CURSURILE SUNT GRATUITE!

Înscrierile se fac în perioada 1-30 iulie şi 1-5 septembrie 2010 la Facultatea de Geografie şi respective Istorie

Criterii generale de eligibilitate:

  • Să fi absolvit cu diplomă de licenţă un program de studii universitare;
  • Să fi predate minim 2 ani, din ultimii 5, în învăţământul preuniversitar;
  • Să nu fi beneficita de un program de formare, cu durată mai mare de un an (două semestre) sau care să corestupndă unui nr. Mai mare de 60 de credite. În cadrul unor proiecte finanţate din fonduri publice, în ultimii 5 ani.

Criterii generale de ierarhizare:

  • Media de absolvire a studiilor de licenţă (se va face media aritmetică între media anilor de studii şi nota/media obţinută la examenul de licenţă)

Aflaţi mai multe la adresa – http://conversii.pmu.ro

Sau la Facultatea de Geografie – Persoane de contact:

Echipa de implementare a proiectului in Universitatea din Bucureşti