Brașov, 26 octombrie 2013 – Congresul Societății de Geografie din România

Așa cum este prevăzut în Statutul Societății de Geografie, odată la patru ani se organizează Congresul pentru alegerea președintelui, a Biroului Executiv și a Consiliului de Conducere. Cum de la Congresul de reorganizare de la Brașov, din noiembrie 2009, s-au scurs cei patru ani statutari, în acest an, la 26 octombrie, s-a desfășurat, tot la Brașov, în sala de festivități a Colegiului Național „Andrei Șaguna”, o nouă reuniune națională. Pe ordinea de zi, în afară de alegerile structurilor de conducere, au mai figurat dezbaterea și aprobarea raportului de activitate și a raportului financiar, precum și modificări ale Statutului.

În deschiderea lucrărilor Congresului, președintele în exercițiu al Societății de Geografie din România, prof. univ. dr. Mihai Ielenicz, a prezentat adunării generale un raport al activității societății pe perioada madatului său. În unanimitate, adunarea generală a hotărât, în urma dezbaterii raportului de activitate și a raportului financiar pentru perioada 2009-2013 descărcarea gestiunii fostei conduceri și s-a trecut la aprobarea modificărilor aduse Statutului. De asemenea, noul Statut a fost aprobat în unanimitate, principala îmbunătățire adusă fiind o organigramă a Biroului Executiv al Societății mai flexibilă și mai operativă, corijându-se în acest fel deficiențele de comunicare din mandatul anterior.

Cea mai mare parte a ședinței a fost dedicată alegerii noilor structuri de conducere a Societății de Geografie. Ca președinte, a fost reales prof. univ. dr. Mihai Ielenicz; prim-vicepreședinte a fost ales academician Dan Bălteanu, directorul Institutului de Geografie al Academiei Române, președintele Comitetului Național de Geografie, iar secretar general a fost reales dr. Costin Diaconescu. Noua organigramă a Biroului Executiv al Societății de Geografie din România cuprinde, alături de președinte și prim-vicepreședinte, 13 posturi de vicepreședinți, postul de secretar general, pe cel de secretar general adjunct, 9 posturi de secretari și un trezorier. Responsabilitățile și sarcinile fiecăruia dintre membrii Biroului Executiv, alături de lista completă a celor care ocupă posturile adoptate prin noua organigramă, pot fi consultate pe site-ul oficial al Societății de Geografie, www.geo-sgr.ro.

Consiliul de Conducere al Societății este asigurat de 82 de membri: 44 de președinți ai filialelor județene (41 d județe, municipiul București, plus cele două filiale ale centrelor universitare București și Cluj-Napoca), 28 de membri ai Biroului Executiv și 10- membri aleși la Brașov. Lista completă a Consiliului de conducere poate fi consultată pe site-ul www.geo-sgr.ro.

În partea a doua a lucrărilor Congresului, s-a aprobat programul Conferinței Naționale de anul viitor, care se va desfășura la Tulcea, în perioada 29 mai-1 iunie 2014. Programul orientativ poate fi descărcat de pe site-ul Societății, www.geo-sgr.ro.

Începând cu 1 noiembrie 2013, Societatea de Geografie din România are pagină oficială de Facebook! Căutați Societatea de Geografie din România, dați „like” paginii și veți fi la curent cu toate activitățile desfășurate de Societate, veți putea vedea galerii foto de la evenimentele organizate de filiale și veți avea posibilitatea unei informări rapide, moderne, „în timp cu vremurile”.