CERCETĂRI INVESTIGATIVE ASUPRA METODOLOGIEI DIDACTICE ÎN GEOGRAFIE, LA ELEVII CU DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE (CES)

SGR va recomandă articolul săptămânii:  CERCETĂRI INVESTIGATIVE ASUPRA METODOLOGIEI DIDACTICE ÎN GEOGRAFIE, LA ELEVII CU DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE (CES)

 

prof. Georgeta ŞERBAN 1, conf. univ. dr. Marian ENE 2
1 – Şcoala Profesională Specială nr. 2, Bucureşti;
2 – Universitatea din Bucureşti

 

Introducere
Obiectul cercetării a fost acela de a determina eficienţa utilizării metodelor
moderne de predare-învăţare în formarea competenţelor generale specifice geografiei în
învăţământul special, la elevii cu dificultăţi de învăţare (CES). Acest obiectiv se înscrie în
contextul preocupărilor specialiştilor din domeniul educaţiei în vederea perfecţionării
practicilor educaţionale din învăţământul preuniversitar românesc.
Au fost urmărite o serie de obiective specifice:
1 – determinarea impactului metodelor moderne de predare-învăţare asupra
performanţelor şcolare ale elevilor cu CES la orele de geografie;
2 – constatarea gradului de utilizare la clasă a metodelor moderne de predareînvăţare
în general şi în cadrul orelor de geografie, în special;
3 – demonstrarea faptului că utilizarea preponderentă a metodelor moderne de
predare-învăţare conduce la sporirea calităţii şi eficienţei procesului instructiv-educativ
din şcoala specială.
Studiul a implicat un eşantion de 342 de elevi de clasele a IX-a din Bucureşti şi 4
profesori de geografie care predau la şcoli de învăţământ special pe parcursul anului
şcolar 2014-2015.

Cititi integral articolul aici: Articol integral