CONFLUENȚE GEOGRAFICE – Revistă a profesorilor de geografie din județul Galați

Numărul publicațiilor periodice cu specific geografic sporește cu încă unul, grație eforturilor geografilor gălățeni. „Confluențe geografice”, revistă editată sub egida Ministerului Educației Naționale, a Filialei Galați a Societății de Geografie din România și a Inspectoratului Școlar Județean Galați, adună între filele sale articole și studii cu o tematică largă, în primul număr regăsindu-se cercetări de geografie fizică, geografie umană, geografia mediului și didactica geografiei.

În paginile revistei, alături de studii semnate de geografii gălățeni, sunt incluse și contribuții ale unor cadre didactice și cercetători științifici din principalele centre universitare din România, publicația fiind, totodată, deschisă colaborării cu specialiști din domenii apropiate geografiei (geologie, biologie, istorie etc.).
În cuvântul său introductiv, prof. Marius Puțanu, inspector de specialitate în cadrul ISJ Galați și președinte al Filialei Galați a SGR, creionează, sintetic, obiectivele cu care colectivul redacțional al revistei „Confluențe geografice” a pornit la drum: „apariția acestei reviste este o ofertă de aprofundare a studiilor geografice, de modernizare a predării geografiei și o sugestie de facilitare a înțelegerii opțiunilor inovative. În acest context, ne dorim ca revista să fie un instrument util în activitatea profesorului de geografie, astfel încât toți colegii să se considere câștigători, mai bogați în cunoștințe și să manifeste dorința de a scrie un articol în următorul număr”.

De ce „Confluențe geografice”? Răspunsul îl oferă prof. dr. Ion Cioroiu, membru al Colegiului de redacție: … „pentru că aici ne aflăm la întâlnirea Moldovei cu Muntenia și Dobrogea, unde Siretul și Prutul îmbrățișează apele Dunării… sau pentru că noi, profesorii de geografie ai acestui timp și loc, ne-am întâlnit la Galați, venind din diverse zări… sau pentru că în paginile acestei reviste se întâlnesc dascăli din învățământul preuniversitar cu cei din mediul universitar sau cu specialiști din domenii înrudite cu geografia”.

Felicitări geografilor gălățeni pentru acest prim număr și succes revistei „Confluențe geografice” în anii care vin!