Congres SGR Brașov 2017 – Membrii aleși ai Biroului Executiv Național (B.Ex.N.)

Distinși membri ai Societății de Geografie din România,

 
Vă informăm că în data de 28 octombrie 2017, la Brașov, C. N. „Andrei Șaguna”, a avut loc Congresul Societății de Geografie din România (adunarea de dare de seamă și de alegeri).
Adunarea s-a desfășurat statutar, în prezența a 131 de delegați din 38 de Filiale.
Conform ordinii de zi, au fost aprobate prin vot:

 • situația delegaților participanți la Congres și a cvorumului statutar, prezentate de Costin Diaconescu;
 • darea de seamă (2013-2017), prezentată de președintele interimar Dan Bălteanu;
 • situația financiară detaliată și descărcarea de gestiune, prezentate de Marian Ene;
 • propuneri de modificare a organigramei și de actualizări la statut, prezentate de Dan Bălteanu;
 • propuneri nominale pentru funcțiile eligibile;
 • votarea candidaților.

 
În urma votului secret, direct pe funcții, au fost declarați câștigători 17 candidați din următoarele Filiale SGR:

 • Președinte al Societății de Geografie din România:
 1. Prof. univ. dr. Corneliu IAȚU (IS Univ.)
 • Prim-vicepreședinte al Societății de Geografie din România:
 1. C. S. 1. Monica DUMITRAȘCU  (IGAR), desemnat fără vot, prin modificarea Statutului
 • Vicepreședinți ai Societății de Geografie din România:
 1. Prof. univ. dr. Silviu NEGUȚ (B. Univ.)
 2. Prof. univ. dr. Pompei COCEAN (CJ Univ.)
 3. Prof. univ. dr. Sandu BOENGIU (DJ Univ.)
 4. Conf. univ. dr. Marian ENE (B. Univ.)
 5. Prof. dr. Steluța DAN (VN), desemnat fără vot, prin păstrarea prevederilor din vechiul Statut
 6. Prof. dr. Dumitru RUS (HD Preuniv.)
 7. Prof. dr. Mariana MIHAESCU (DB Preuniv.)
 • Secretar general al Societății de Geografie din România:
 1. Dr. Costin DIACONESCU (B. Preuniv.)
 • Secretar general adjunct al Societății de Geografie din România:
 1. Conf. univ. dr. Dan LESENCIUC (IS. Univ.)
 • Secretari ai Societății de Geografie din România:
 1. Prof. dr. Marius MARCU (IF)
 2. Conf. univ. dr. Cristian BOȚAN (CJ)
 3. Prof. dr. Constantin DINCĂ (SB)
 4. Prof. Mari-Elena BELCIU (CL)
 5. Prof. Marcel POROF (SV)
 • Trezorier al Societății de Geografie din România:
 1. Prof. dr. Viorel PARASCHIV (IS)

 
S-au mai ales, prin vot deschis, câte trei membri în Comisiile de Etică (Prof. Gheorghiță CONSTANTIN, Conf. univ. dr. Marius NEACȘU, Prof. dr. Dumitru VOICU) și, respectiv, de Cenzori (Ec. Iulian Pavel BURBULEA, Prof. univ. dr. Gheorghe VLĂSCEANU, Prof. dr. Alexandra TĂTARU).

Noua organigramă, precum și actualizările la Statut vor fi trimise spre validare la Judecătoria Sectorului 1, București, imediat după rezolvarea problemei sediului social al Societății, pentru care a expirat contractul de închiriere a spațiului, încheiat cu Facultatea de Geografie din Universitatea București.
 
Președinte,
Prof. univ. dr. Corneliu IAȚU
 
Pentru conformitate,
Secretar General,
Dr. Costin Diaconescu