Geo-Info nr. 2 – 30 ianuarie 2014

Devenită tradițională, reuniunea Comitetului Național de Geografie de la Institutul de Geografie al Academiei Române s-a desfășurat anul acesta pe 25 ianuarie, simultan cu ședința vicepreședinților și secretarilor executivi ai Societății de Geografie din România. În ciuda condițiilor meteo nefavorabile, au fost prezenti 27 de geografi dintre cei 40 de invitați convocați.

Pe agenda Comitetului Național, prezidat de către domnul academician Dan Bălteanu, s-au aflat două teme de interes:
1. Crearea unei rețele de cercetare ca parte a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) – instrument comunitar de cooperare macroregională în cadrul Uniunii Europene la care sunt invitate să participe cele 14 state membre ale UE şi terţe din bazinul Dunării (Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Bulgaria, România, Cehia, Slovenia, Croaţia, Serbia, Republica Moldova, Ucraina, Bosnia-Herţegovina şi Muntenegru). Strategia a fost elaborată de către Comisia Europeană, pe baza contribuţiilor aduse de statele riverane, inclusiv România. În prezent, Strategia Dunării se află în fază de implementare;
2. Oportunități prilejuite de Lansarea Programului-cadru european de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare „ORIZONT  2020”, care dispune de un buget de 80 de miliarde euro şi finanţează iniţiativele care reuşesc să aducă aproape de îndeplinire obiectivele asumate de către statele membre şi de Uniunea Europeană prin intermediul Strategiei „Europa 2020”.

Lista membrilor Comitetului Național de Geografie, aprobată de prezidiul Academiei Române anul 2012, poate fi consultată pe site-urile Institutului de Geografie al Academiei Române (www.geoinst.ro) și al Societății de Geografie din România (www.geo-sgr.ro). În luările lor de cuvânt, reprezentanții centrelor universitare din țară au prezentat calendarul evenimentelor și manifestărilor pe care urmează să le găzduiască și să le organizeze în 2014.
Toți cei prezenți au hotărât să susțină, în fața autorităților măsuri de sprijinire a învățământului geografic preuniversitar.

Vă reamintim faptul că pe site-ul oficial al Societății de Geografie din România (www.geo-sgr.ro ) poate fi consultat (link) Calendarul Geografic Național 2014 al evenimentelor organizate sub egida SGR și a filialelor sale. În măsura în care aveți intenția de a organiza o manifestare si doriti sa o faceti cunoscuta, vă adresăm invitația să completați câmpurile formularului on-line postat pe site.

Ședința Vicepreședinților și Secretarilor executivi ai Societății de Geografie din România, condusă de domnul prof. univ. dr. Mihai Ielenicz, președintele SGR, a avut pe ordinea de zi stabilirea și armonizarea calendarului activităților organizației precum și discutarea și aprobarea fișelor de post.
Schema de organizare a Societății de Geografie din România poate fi consultată pe site-ul oficial al SGR (www.geo-sgr.ro), unde sunt disponibile și fișele de post, cu atribuții generale și artibuții specifice, pentru fiecare dintre vicepreședinții și secretarii executivi ai Societății.
Ca noutate, este de semnalat înființarea, în cadrul Societății, a nouă comisii lucrative/de specialitate alcătuite doar din membri SGR, pe diferite domenii: teorie geografică, învățământ superior, învățământ preuniversitar, geografie fizică, geografie umană și economică, geografia României, geografie regională, sisteme informaționale geografice și turism).
Pentru o mai bună coordonare a activităților de cercetare și comunicare, rugăm membrii SGR să-și exprime opțiunea pentru unul sau două comisii lucrative/de specialitate, urmând să colaboreze direct cu coordonatorii acestora, desemnați de Biroul Executiv Național al Societății. Schema de organizare a comisiilor de lucru/de specialitate și coordonatorii fiecărui grup sunt  incluse  în organigrama generală a SGR.
O altă noutate constă în aprobarea afilierii la Societate a Asociației Geografilor Umaniști din România (AGUR) și a Asociației Române de Limnologeografie, președinții în exercițiu ai celor două asociații, domnii prof. univ. dr. Vasile Cucu și prof. univ. dr. docent Petre Gâștescu devenind vicepresedinți-asociați ai SGR.

Tot cu această ocazie, Biroul Executiv Național al SGR a aprobat lista titlurilor, medaliilor și diplomelor oficiale pe care le acordă Societatea de Geografie. Distincțiile oficiale ale Societății se vor acorda anual, festivitatea de decernare fiind programată pentru ultima sâmbătă din ianuarie sau prima sâmbătă din februarie, anul următor. Rugăm membrii SGR din toată țara să comunice, până cel târziu pe 28 februarie 2014, secretarului general al Societății, dr. Costin Diaconescu, propuneri  privind metodologia de acordare a acestora.

pt. Președintele Societății de Geografie din România,
prof. univ. dr. Mihai Ielenicz,

purtător de cuvânt, secretar executiv SGR.
dr. Ionuț Popa