IMPORTANT: Registrul entităților/unităților de cult

Conform Codului fiscal, persoanelor juridice nu li se acordă deduceri fiscale aferente sponsorizărilor efectuate, dacă Asociația/Fundația nu este înregistrată în Registrul entităților/unităților de cult.

Înscrierea în Registru poate fi solicitată prin completarea, semnarea electronică și depunerea on-line a Formularului 163 „Cerere înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult”.

Înscrierea se face la ANAF de pe raza teritorială unde Asociația/Fundația are sediul social.

PROCEDURA:

Cererea (Formularul 163) va fi însoțită de:

  • CIF (Codul de înregistrare fiscală);
  • Certificatul de atestare fiscală de la ANAF;
  • Certificat de atestare fiscală de la Direcția taxe și impozite locale.

Nota: Semnătura electronică este deținută de reprezentantul sau împuternicitul legal.

Pentru obținerea semnăturii electronice se contactează o firmă specializată.

 

Pentru conformitate,

Secretar general,                                                                                                 

Dr. Costin Diaconescu

20 sept. 2023