În atenția doamnelor/domnilor decani ai Facultăților de Geografie din România și a Vicepreședinților SGR

În vederea unei mai strânse colaborări între învățământul preuniversitar și învățământul universitar din Romania, pentru susținerea geografiei ca disciplină cu multiple valențe în formarea culturii generale a unui elev, pentru atragerea și motivarea unui număr cât mai mare de elevi spre studiul geografiei, propunem Universităților din Romania care au facultăți și/sau departamente de Geografie, instituirea unui premiu al fiecărei facultăți/departament, pentru elevii premiați la Concursurile Naționale de Geografie: Olimpiada de Geografie, Sesiunea de Comunicari Științifice ale elevilor din clasele liceale și Concursul Național de Geografie „TERRA”.

Vă propunem ca aceste premii să suplimenteze fondurile acordate de Ministerul Educației Naționale, al cărei partener în organizarea și desfășurarea concursurilor este Societatea de Geografie. De asemenea, vă propunem ca premiile să fie acordate de un reprezentant al facultății/departamentului dumneavoastră în cadru oficial, cu ocazia festivităților de premiere din cadrul etapelor naționale ale celor trei concursuri. Vă asigurăm de faptul că fiecare premiu va avea titulatura și direcția pe care centrul universitar/facultatea/departamentul de geografie care îl acordă, o dorește!

Întrucât în luna martie au loc fazele județene ale concursurilor, iar la începutul lunii aprilie fazele naționale, așteptăm urgent propunerile dumneavoastră pe una dintre adresele de e-mail ale Secretariatului General al Societății de Geografie (geografie@geo-sgr.ro; costin.diaconescu@cdprss.ro) sau la Vicepreședintele Societății de Geografie prof. dr. Steluța DAN, coordonator general al activităților din învățământul preuniversitar (stelutadan@gmail.com; tel. mobil: 0724.267.768).

Va multumim!

Președinte,
prof. univ. dr. Mihai IELENICZ