ÎNTOCMIREA UNOR CERCETĂRI GEOGRAFICE PE TEME DIN ORIZONTUL LOCAL

SGR va recomandă articolul săptămânii:  ÎNTOCMIREA UNOR CERCETĂRI GEOGRAFICE PE TEME DIN ORIZONTUL LOCAL

 

prof. Carmen-Roxana FIRU
Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara

 

Rezumat. În timpul procesului instructiv educativ, profesorul poate selecta elevii cu înclinaţie
spre geografie. El antrenează elevii cu potenţial creativ spre anumite activităţi care să le
valorifice aptitudinile. Realizarea unei lucrări ştiinţifice pe teme din orizontul local este o
adevărată provocare pentru elevul pasionat de geografie. Etapele parcurse sunt: cercetarea
bibliografiei, munca pe teren, procesarea datelor şi redactarea lucrării. Procesul este laborios
şi include munca celor doi actori implicaţi: elev şi profesor. Participarea la concurs cu lucrarea
ştiinţifică a fost premiată.
Abstract. During the instructional – educational process , the teacher can select the students
that have interest in geography.The teacher trains the students with possible creative potential
through different activities that can exploit of these aptitudes .The conception of a scientific
paper based on the themes from the local horizon is a real provocation for the student fond
of geography.The steps that have to be followed are : the bibliographically research , work in
real areas , the interpretation of the data and the conception of the paper. The process is really
difficult and it supposes the hard work of the two actors involved : the student and the teacher.
The scientific paper took part into a competition where it was awarded.

Cititi integral articolul aici: Articol integral