Olimpiade și concursuri școlare 2024

Ministerul Educației a aprobat lista competițiilor ce se vor organiza și desfășura în România în anul școlar 2023 – 2024, la nivel internațional, național și regional, respectiv lista proiectelor de educație extrașcolare internaționale, naționale, regionale și interjudețene.

 

Ordinele de ministru care aprobă aceste liste sunt publicate ► aici [marcate cu eticheta NOU], alături de calendarele aferente competițiilor prevăzute în anexele 1 – 5 ale ordinului de ministru nr. 3.469/2024 (aprobate distinct, prin note, menționate ca atare). 

Celelalte calendare vor fi aprobate și publicate ulterior.

În vederea organizării și desfășurării tuturor tipurilor de competiții școlare sunt interzise perceperea de taxe de participare și/sau solicitarea altor contribuții financiare (achiziționarea de cărți, reviste, ghiduri, compendii, etc.).

De asemenea, sunt interzise în unitățile de învățământ preuniversitar de stat organizarea și desfășurarea de competiții și concursuri școlare cu taxă sau pentru care se solicită din partea părinților/elevilor orice tip de contribuție financiară (achiziționarea de cărți, reviste, ghiduri, compendii etc).