Pe data de 9.02.2011 s-a semnat protocolul de colaborare dintre SGR si MECTS

Protocolul vizează „colaborarea dintre Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi asociaţiile profesionale din educaţie în vederea ameliorării calităţii educaţiei din România prin elaborarea şi punerea în practică a metodologiilor de aplicare a Legii nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale şi a demersului de modernizare curriculară”. Raţiunea iniţierii şi semnării acestui document e o urmare a faptului că MECTS consideră asociaţiile profesionale parteneri, cu drepturi şi responsabilităţi specifice în procesul decizional din sistemul de învăţământ.

Descarca aici forma finala a protocolului semnat.