POSADA-PERIȘANI

SGR va recomanda articolul saptamanii: POSADA-PERIȘANI – SIMBOL ISTORIC NAȚIONAL (1330) ȘI BRAND TURISTIC ÎN SECOLUL XXI

Autori: prof. univ. dr. Mihai IELENICZ
prof. dr. Marius-Florin MARCU

Între momentele de răscruce în istoria poporului român au fost și luptele purtate
de regele maghiar Carol Robert de Anjou și voievodul Basarab I, care au condus, prin
victoria oastei românilor, la eliminarea statutului de vasalitate și instituirea Țării Românești.
Documentele istorice, mai ales scrieri din sec. al XIV-lea, îndeosebi cele maghiare sau cele
de la Vatican, indică faptul că luptele s-au dat pe o vale îngustă încadrată de culmi cu
versanți povârniți, ocupați de păduri și tufișuri.Au fost emise păreri diferite privind locul
de desfășurare, de la culoarul tectonic colinar Timiș – Cerna, până la Văile Oltului și a
Prahovei, fiecare cu un grad de acoperire variabil, subordonat acelor părți de descriere din
cronici care li se păreau apropiate de caracteristicile peisajului natural existent. Ținând seama
de importanța mai multor factori generali sau locali, cu rol favorizant sau restrictiv, și în
primul rând a celor naturali, rezultatul cercetărilor ne-a condus către varianta Curtea de
Argeș-Sălătruc-Perișani-Câineni-Turnu Roșu – spre Valea Mureșului-Timișoara, susținută
cel puțin din două grupe de motive: corespunde în bună măsură datelor din descrierile cu
caracter istoric și strategic, și, în același timp, prezintă caracteristicile geografice optime pentru
o înapoiere la Timișoara pe un drum cu obstacole reduse. După aproximativ șapte veacuri de
la acest conflict militar, pe de-o parte, urmele materiale care să dovedească cu siguranță locul
s-au șters, iar pe de altă parte, cele scrise sunt reduse. În schimb, urmările în plan geopolitic
european au fost deosebite și cu rezonanță istorică, anul 1330 reprezentând anul constituirii
statului Țara Românească și debutul domniei Basarabilor, care vor avea un rol important în
secolele următoare în istoria țării și a Europei.

Cititi integral articolul aici: Articol integral