Proiectul de Regionalizare a României

La Conferința Națională a Societății de Geografie din România a fost adoptat Proiectul de Regionalizare a României.

Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24-26 mai 2013 a avut loc la Timişoara Conferinţa Naţională a Societăţii de Geografie din România, la care au participat peste 300 de geografi – profesori din învăţământul universitar, preuniversitar, cercetători din institutele de specialitate, reprezentanţi a celor 42 de filiale ale Societăţii din toate judeţele ţării.

Cu acest prilej, participanţii au analizat şi dezbătut „Proiectul de Regionalizare a României” elaborat de prof. univ. dr. Pompei Cocean, Directorul Centrului de Geografie Regională al Universităţii „Babeş-Bolyai”, din Cluj-Napoca, proiect care a fost votat în unanimitate de către participanţi şi însuşit ca fiind punctul de vedere oficial al Societăţii noastre privind această problematică.

Prin Rezoluţia adoptată, s-a hotărât înaintarea Propunerii de Regionalizare instituţiilor abilitate ale Statului: Preşedinţie, Senat, Camera Deputaţilor, Guvern şi Ministerul Dezvoltării Regionale.

Atât Rezolutia adoptată la Timișoara, cât și Proiectul de Regionalizare sunt disponibile aici.

Pentru detalii persoane şi date de contact:

– autorul proiectului: prof. univ. dr. Pompei Cocean (0744.709.566);
– preşedintele S.G.R.: prof. univ. dr. Mihai Ielenicz (0744.901.788);
– secretar-general al S.G.R: dr.Costin Diaconescu (0722.559.901).