Proiectul program “Habitatul rural şi urban din România în strategiile dezvoltării durabile”

Ani în şir asistăm la situaţii dramatice care afectează peisajul României: ca urmare a unor procese naturale şi antropice, procese care în mare măsură formează obiectul cercetării ştiinţifice al geografiei.

În scopul sprijinirii activităţilor practice ale instituţiilor statului angajate în realizarea programelor de dezvoltare regională, AGUR, sprijinit de Societatea de Geografie din România şi de centre de cercetare ştiinţifică din cadrul Universităţilor de stat şi particulare, iniţiază proiectul program “Habitatul rural şi urban din România în strategiile dezvoltării durabile”.

Program habitat rural

Proiectul Program “Habitatul Rural şi Urban din România în Strategiile Dezvoltării Durabile