REALIZĂRI, LIMITE, OPORTUNITĂŢI ŞI POSIBILITĂŢI ALE DEZVOLTĂRII GEOGRAFIEI EDUCAŢIONALE DIN ROMÂNIA LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XXI-LEA

SGR va recomandă articolul săptămânii:  REALIZĂRI, LIMITE, OPORTUNITĂŢI ŞI POSIBILITĂŢI ALE DEZVOLTĂRII GEOGRAFIEI EDUCAŢIONALE DIN ROMÂNIA LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XXI-LEA

 

dr. Octavian MÂNDRUŢ
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad

 

I. Scurt istoric (contextul supraordonat geografiei)
Studierea geografiei în ţara noastră se realizează într-o formă modernă de la
începutul deceniului al patrulea al secolului al XX-lea. În acel moment (1931) şi în anii
următori (1932-1936) au fost puse bazele geografiei ca disciplină şcolară semnificativă,
în acord cu modelul din alte ţări, cu tradiţiile din ţara noastră, precum şi cu aspiraţiile
actorilor educaţionali din perioada respectivă.
Între 1931 și 1949, geografia avea o succesiune aproape completă, din prima clasă în
care se studia (clasa a III-a) până la sfârşitul ciclului liceal. Disciplina noastră şcolară avea
o structură predominant ciclică, dar deosebit de modernă pentru perioada respectivă,
element identificabil şi în nivelul şi în structura manualelor şcolare.

Cititi integral articolul aici: Articol integral