RECIFELE JURASICE CHEIA – STUDIU ANTREPRENORIAL

SGR va recomandă articolul săptămânii:  RECIFELE JURASICE CHEIA – STUDIU ANTREPRENORIAL

 

prof. drd. Alina Viorica DUMITRAȘCU

 

Rezumat. Dobrogea „Scythia minor”, tărâmul dintre Dunăre și Marea Neagră, la răscruce
de drumuri, de timpuri, cea dintâi provincie românească, cel dintâi uscat. Unicat din punct
de vedere fizico-geografic, geologic, climatic, hidrografic, cu numeroase specii floristice și
faunistice relicte și endemice. Unicat din punct de vedere istoric, cultural, un veritabil mozaic
etno-lingvistic. În acest context al unicității și originalității se încadrează și Recifele jurasice de
la Cheia. Canionul format din calcare jurasice, suprapuse peste cele mai vechi roci – șisturile
verzi, cuprinde vechi recife de corali ale Mării Thetis, dar și specii de fosile perfect conservate în
calcarele stâncilor, unice în țară. Există o contradicție de viziune de exploatare a acestui sit din
punctul de vedere al principiilor profitabilității specifice economiei sau economiei ecologice. În
acest fel, pentru a respecta rațiunea exploatării, dar și a păstrării specificului sitului Cheilor
Dobrogei, interpretarea modernă economică este cu considerarea principiilor ecologice în
respectul fluxului de materie, energie și informație în cadrul sitului Cheile Dobrogei. Maniera
de interpretare a sitului, cu punct de plecare economic, este făcută printr-o analiză SWOT, cu
accentul pus pe specificul geologic, geografic, ecologic, zoologic, botanic și genetic.

Cititi integral articolul aici: Articol integral