REGIONAREA TERITORIALĂ A ROMÂNIEI

SGR va recomanda articolul saptamanii: REGIONAREA TERITORIALĂ A ROMÂNIEI

Autori: Prof. dr. doc. H.C., Grigore POSEA

Abstract („THE TERRITORIAL REGIONALISATION OF ROMANIA”)
This article is a synthesis completed by new arguments and a map (fig. 2) of the ideasexpressed in a few previous materials of yours truly, mentioned in the references (15-18).
The topic addressed is the one indicated in the title, with emphasis on the fact that the future territorial regionalisation of Romania must be accomplished only by scientific and geographical studies. The reason, the living environment of the Earth (the geographic environment) is the basis of any sustainable economic and social development.
Only after 1 to 3 such division proposals made by researchers, geographers and economists will the political and administrative management of the country decide. However, such a decision will be based on actual arguments – geographic (environment-related) arguments and arguments on the sustainable development of Romania in the future EU(!).
Rezumat (Regionarea teritorială a României…)
Articolul de faţă reprezintă o sinteză, dar completată cu noi argumente şi cu o hartă, a ideilor expuse în câteva materiale anterioare, ale subsemnatului, amintite în bibliografie (15-18). Subiectul de bază este cel indicat în titlu, cu accent pe faptul că viitoarea regionare a României se impune a fi realizată numai prin studii ştiinţifico-geografice. Motivul, mediul de viaţă al Terrei (mediul geografic) reprezintă baza oricărei dezvoltări economicosociale durabile.
Numai după 1-3 astfel de propuneri de regionare, făcute de cercetători geografi şi economişti, conducerea politico-administrativă a ţării hotărăşte. Dar, şi această hotărâre se ia tot cu argumente concrete – geografice (de mediu) şi privind dezvoltarea durabilă, specifică României în viitoarea UE(!).
Key words: teritoriu (teren, în sens topografic), landforms.

Cititi integral articolul aici: Articol integral