Revista SOCIETĂȚII DE GEOGRAFIE DIN ROMÂNIA Anul XLIII (LXIII), nr. 1-2/2012

Dedicat celui de-al 32-lea Congres Internațional de Geografie de la Köln, volumul a fost lansat cu prilejul Conferinței Anuale a Societății de Geografie din România, desfășurată la Reșița, în perioada 31 mai – 3 iunie 2012. Lucrarea, structurată în șapte secțiuni distincte (Studii și comunicări, Note, Didactica geografiei, Pe harta lumii, Pe harta României, Recenzii și Cronică), adună în paginile sale comunicări, studii și cercetări de ultimă oră realizate de geografii români, fie că este vorba despre cadre didactice universitare, fie despre profesori din ciclurile gimnazial și liceal.

Noutatea absolută este legată de faptul că, la secțiunea STUDII ȘI COMUNICĂRI, cea care deschide volumul, majoritatea contribuțiilor sunt redactate în limbi de circulație internațională (engleză și franceză), textele având și consistente rezumate în limba română. Celelalte materiale au, de asemenea, rezumate în limba engleză și cuvinte cheie, prin această nouă abordare editorială încercându-se clasificarea revistei printre publicațiile prestigioase și recunoscute atât în România, cât și în străinătate.

Beneficiind de contribuții remarcabile (acad. Dan BĂLTEANU – „Strategia UE pentru Regiunea Dunării”; prof. univ. dr. Alexandru UNGUREANU – „Aspecte ale antropizării mediului natural al României reflectate în toponimie”; prof. univ. dr. Pompei COCEAN – „La Région • entité et fonctions”; prof. univ. dr. Silviu NEGUȚ – „Geopolitics • border discipline of geography”; prof. univ. dr. Gheorghe MĂHĂRA – „Nowadays global climatic changes • truth or controversy?”; prof. univ. dr. Mihai IELENICZ – „Anthropo-spots • concept and quantification”; conf. univ. dr. Marian ENE – „The origin and distribution of Homo sapiens sapiens populations”; lect. univ. dr. Marius Cristian NEACȘU – „The geographic support concept”; prof. univ. dr. Nicolae ILINCA – „Piața muncii în România”), volumul apărut în acest an conține, de asemenea, importante articole referitoare la activitatea editorială a membrilor Societății de Geografie din România, dar și la diferite acțiuni (simpozioane, sesiuni de comunicări științifice, evenimente) derulate de filialele acesteia. Nu în ultimul rând, trebuie menționat faptul că volumul omagiază personalitatea lui Simion Mehedinți, de la a cărui trecere în neființă se împlinesc, în 2012, 60 de ani.

Sumarul acestei lucrari poate fi descarcat de aici!