SĂ NU NE UITĂM ÎNAINTAȘII! Ei și-au adus prinosul la dezvoltarea geografiei românești

Insigna_Manciulea Prof.dr. STEFAN MANCIULEA,
martir al comunitatii geoprofesorilor din Romania.
120 de ani de la nastere.

Simpozion National Omagial, Deva, 12-13 iulie 2014, amfitrion prof. univ. dr. Sigismund DUMA

Profesor dr. Ștefan Manciulea era ardelean, născut în 1894 în localitatea Berghin (sat Straja), aflată în Dealurile Secașului, la sud-est de Teiuș.

A fost un elev silitor mai întâi la școala din localitatea natală, apoi la Gimnaziu și Seminarul Teologic de la Blaj în baza cărora devine preot și institutor în satul său. Participă alături de oamenii din Ardeal la Marea Adunare de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia, fiind un susținător activ al constituirii României. În 1919 devine student la Facultatea de Litere și Filozofie a Universității din București – urmând cursurile din domeniul geografic sub îndrumarea Acad. Prof dr. Simion Mehedinți, dar audiază și prelegeri de istorie, filozofie etc. ținute de străluciți oameni de cultură ai acestei instituții.

Pasiunea, hărnicia și inteligența sa sunt remarcate de Acad. Prof. dr. Simion Mehedinți care-l numește custode al Bibliotecii Seminarului Geografic,  înființat pe lângă catedra de geografie, cu rolul de a concentra și dirija tineri studioși spre cercetare, comunicare și publicații în acest domeniu. În 1921 Prof. dr. Simion Mehedinți îi recomandă continuarea pregătirii geografice prin doctorat și îi sugerează ca temă ”Câmpia Tisei”, despre care existau extrem de puține informații geografice în limba română.

Timp de aproape 15 ani studiază tot ceea ce au conceput geologii, geografii și naturaliștii maghiari și români, acumulează un fond însemnat de date din propriile investigații pe teren, din arhive statistice sau din analiza materialelor cartografice extrem de limitate la început de veac. Pe baza acestora, în anul 1936 își susține teza de doctorat la Universitatea din București, în fața unei comisii alcătuite din marile personalități (academicieni și profesori) – filozoful C. Răduleascu-Motru, geograful Simion Mehedinți, istoricii C.C. Giurescu  și I. Candel, care nu numai că sunt încântați de rezultate, dar și de maniera susținerii, acordându-i și aprecierea cu gradul cel mai înalt ”Suma cum laude”. Din teză (care număra peste 1000 file de manuscris) va fi publicat, în anul 1938, un rezumat de peste 80 pagini în Buletinul Societății Regale Române de Geografie.

Până în anul 1938 dânsul a mai realizat și alte materiale (unele comunicate și 11 tipărite) în care prezintă acest spațiu fie ca o unitate complexă, fie prin dezbaterea unor probleme cu caracter demografic, geopolitic etc.

După anul 1922 drumul său în viață a inclus mai multe etape cu preocupări diferite, însoțite de împliniri, dar și de multe suferințe:

  • un deceniu (până în 1931) profesor la liceul din Arad;
  • 1931-1941 preot greco-catolic în Straja și la Blaj (aici este și Director al Bibliotecii ”Timotei Cipariu”; ultimii patru ani și inspector școlar în ținutul Mureș);
  • 1941-1947 Conferențiar universitar la Facultatea de Geografie din Cluj, unde a condus Catedra de Geografie regională;
  • 1951-1969 – etapa cu cele mai dureroase neîmpliniri și lovituri primite din partea unui regim totalitar și ostil valorilor morale (în anul 1947 a fost exclus din învățământ; în anul 1951 a fost arestat, considerat ca dușman al statului din cauza faptului că era adept al religiei greco-catolice, interzise și scria lucrări naționaliste; până în anul 1958 este deținut la Jilava, Aiud, Baia Sprie, Caransebeș; în perioada 1958-1959 este muncitor și laborant la Blaj; între anii 1959-1964 este deținut la Gherla; în anul 1964 este eliberat, fără a putea să-și exercite activități legate de pregătirea sa ca profesor sau preot, ci doar munci necalificate).
  • între 1969 și 1985 își trăiește ultimii ani din viață la Blaj, cu o pensie de mizerie;
  • trece la cele veșnice la 12 iulie 1985, rămânând pentru posteritate un exemplu de dăruire și demnitate.

Memoria sa, a fost evocată cu mai multe ocazii în publicații și conferințe la nivel regional, instituțional și național. În acest ultim sens, în intervalul 12-13 iulie 2014, Societatea de Geografie din România (vicepreședinte Prof. dr. Sigismund Duma), Universitatea Ecologică ”Traian” din Deva, Universitatea ”Vasile Goldiș” din Arad, Consiliul Județean Hunedoara și Primăria Municipiului Deva, organizează Simpozionul Național ”Pagini uitate, pagini cenzurate, pagini exilate – Ștefan Manciulea 1894-1985 – savantul, preotul și patriotul – 120 de ani de la naștere”.