SĂ NU NE UITĂM ÎNAINTAȘII! Ei și-au adus prinosul la dezvoltarea geografiei românești

Pe 7 februarie 2014, ar fi împlinit 85 de ani și multe decenii de activități multiple, cu rezultate excelente în învățământul superior geografic românesc și în societate.

prof. univ. dr. VALERIA AMELIA MICALEVICH VELCEA
Distinsă și mult apreciată personalitate a geografiei românești

A beneficiat de o educație aleasă în familie și în școală, pe prim-plan situându-se cinstea, corectitudinea, respectul și profunzimea care au însoțit-o pe Valeria Velcea în tot ceea ce a realizat. Făcând parte dintr-una din cele mai prestigioase generații de absolvenți ai facultății geografice de la Universitatea din București, doamna Velcea s-a distins prin muncă și printr-o viziune modernă necesare în schimbarea pregătirii teoretice și practice. A fost considerată, în unanimitate de profesorii săi, de colegi și de numeroasele serii de studenți, un excelent cadru didactic, un om de știință cu multiple realizări, un extraordinar organizator, în catedră, în facultate și universitate etc. Permanent, s-a remarcat prin puterea sa de muncă, prin inteligență și printr-o capacitate distinctă de înțelegere realistă a diverselor siuații, dublate de o ambiție și o voință ieșite din comun, toate orientate spre cunoașterea naturii și spre raportarea investigațiilor la nevoile sociale și economice de moment și de viitor.

Realizările în știință, reflectate de analizele profunde bazate pe documentări și cercetări asidue pe teren și în laborator, au fost concretizate într-un volum impresionant de comunicări, articole, cărți, tratate, hărți de specialitate, care au fost publicate și prezentate în țară sau în străinătate. Printre acestea, un loc aparte l-au avut studiile dedicate cunoașterii reliefului (îndeosebi a celui carpatic), pe care l-a urmărit permanent ca un element fundamental al unui sistem geografic regional, cu întindere și complexitate variate. La începuturi, Munții Bucegi au reprezentat, prin conținut, structurare și ilustrare, subiectul unei excelente teze de doctorat, care a fost, de altfel, și prima realizare a unei tinere doamne cadru didactic geograf în spațiul carpatic și care a reprezentat un model de abordare morfologică într-un spațiu extrem de complex și dificil de abordat.

A urmat o carieră prestigioasă, care a condus la multe realizări științifice, care s-au impus în tezaurul geografic românesc (printre acestea, sunt de menționat „Geografia fizică a României”, „Carpații și Subcarpații”, „Geomorfologie generală”, „Principii și metode de cercetare” etc.).

Profesoara doctor Valeria Velcea a fost un strălucit cadru didactic. Orele de curs sau de lucrări practice s-au impus prin valoarea științifică bogată, prin maniera transmiterii (fraze scurte, dar cu un conținut dens, desene numeroase excelent realizate și la obiect), prin ținuta impecabilă și prin atenția pe care o acorda auditoriului (îi permitea să-și stabilească ritmul predării, dar și eventualitatea unor explicații suplimentare).

Doamna profesor a fost un manager desăvârșit, dând dovadă de seriozitate, responsabilitate, creativitate și oportunitate în tot ce i se cerea sau își impunea să rezolve la nivelul facultății (a fost șef de catedră, prodecan, decan), la Senatul Universității sau în diverse comisii din cadrul ministerului de resort.

În toți acești ani s-a regăsit și în conducerea Societății de Geografie din România, susținând activitățile profesional-științifice ale comisiilor Societății. A participat activ la organizarea unor simpozioane de geografie fizică, turism și de geografia agriculturii. A fost alături de foștii studenți, profesori sau de elevi la Olimpiade și diverse concursuri școlare.

Recunoașterea rezultatelor muncii universitare depuse cu multă pasiune și dăruire au fost concretizate oficial prin diplome, ordine și titluri științifice acordate de Ministerul Educației Naționale, de Academia Română, de universități din țară și din străinătate (Marea Britanie, Franța, Italia etc.), de Societatea de Geografie din România, de Institutul de Geografie al Academiei Române și de diverse societăți profesionale.

Se adaugă volumele omagiale realizate la București și la Sibiu, onorurile acordate cu prilejul prezenței sale la Universități din Europa și, mai presus de toate, la înfăptuirea, de-a lungul carierei, a două facultăți moderne, de mare prestigiu, la București și la Sibiu.

Credem că, pe lângă toate acestea, cel mai prețios omagiu îl reprezintă recunoașterea miilor de foști studenți, în prezent profesori sau cercetători, care au primit de la dânsa nu numai o pregătire geografică aleasă, ci și multe sfaturi pentru o carieră deosebită și un comportament în viață impecabil.