SIMPOZIONUL REGIONAL – Tehnologia societății informaționale și geografia

Sâmbătă, 2 aprilie, a avut loc la Grupul Şcolar „Nicolae Bălcescu”, din Olteniţa, prima ediţie a Simpozionului Regional „Tehnologia societăţii informaţionale şi geografia”, sub auspiciile Societăţii de Geografie din România, Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi. Tematica simpozionului s-a axat pe GIS şi aplicaţii TIC, specifice geografiei.

În cabinetul de geografie al şcolii au fost susţinute 24 de comunicări şi, în ansamblu, au participat peste 50 de profesori de geografie. Lucrările simpozionului au fost moderate de prof. Mari-Elena Belciu, inspector de specialitate la ISJ Călăraşi.

Manifestarea s-a bucurat de participarea academicianului Dan Bălteanu, a preşedintelui S.G.R., prof. univ. dr. Mihai Ielenicz, a prof. dr. Octavian Mândruţ, cercetător ştiinţific I la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi iniţiator al acestui simpozion, a vicepreşedintelui S.G.R. prof. univ. dr. Nicolae Ilinca şi a domnului dr. Costin Diaconescu, Secretar General al Societății de Geografie, directorul revistei „Terra Magazin” şi al Editurii CD PRESS.

Simpozionul a beneficiat, de asemenea şi de prezenţa unor cadre universitare de la Facultatea  de Geografie a Universităţii din Bucureşti şi în mod special a lector univ. dr. Ionuţ Şandric, care a prezentat resursele deosebite de software şi de date ce stau la dispoziţia profesorilor care doresc să utilizeze instrumente GIS în activităţile de învăţare specifice geografiei. Peste 80% din informaţia actuală are un caracter spaţial şi geografia în şcoală trebuie să treacă la mijloace moderne de redare şi editare a acestor date prin intermediul sistemelor informatice geografice.

Profesorii participanţi au prezentat multiplele posibilităţi de folosire a calculatorului în geografie (colaje de imagini şi filme utilizate pentru argumentarea unui fenomen geografic, analize ale reliefului pe baza unor reprezentări 3D, aplicaţii de teledetecţie în analiza mediului înconjurător, utilizarea eficientă a mediului virtual (internet) în căutarea informaţiei și a unor platforme de e-learning).

prof. Daniel Anghel

Grupul Şcolar „Nicolae Bălcescu”
Olteniţa, județul Călăraşi