Simpozionului Naţional ,,Didactica ariei curriculare Om şi societate” – Buzău, 8-10 noiembrie 2013

În perioada 8-10 noiembrie 2013 a avut loc la Buzău, prima ediţie a Simpozionului Naţional ,,Didactica ariei curriculare Om şi societate”, eveniment care a avut ca scop diseminarea şi promovarea experienţelor din perspectiva didacticii, favorizând dinamizarea dialogului interdisciplinar, pluridisciplinar şi transdisciplinar.

Pentru atingerea obiectivelor propuse au fost antrenate, sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, mai multe instituţii publice și de educație: Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, Societatea de Geografie din România, Casa Corpului Didactic Buzău, Liceul Pedagogic ,,Spiru Haret” Buzău, Primăria Buzău şi Consiliul Judeţean Buzău.

Activităţile simpozionului au fost organizate pe două secţiuni, la nivelul fiecărei discipline din cadrul ariei curriculare „Om si Societate” respectiv: didactică curriculară şi auxiliare didactice curriculare.

În cadrul dezbaterilor în plen şi pe secţiuni, au fost prezentate studii vizând formarea competenţelor profesionale în învăţământul preuniversitar, au fost identificate noi standarde, criterii şi indicatori de asigurare a calităţii în educaţie şi au fost prezentate şi evaluate produse curriculare (monografii, ghiduri metodologice, reviste de specialitate, reviste şcolare etc.) ca elemente de inovaţie ale didacticii actuale.

Simpozionul a inclus şi o aplicaţie practică de teren pe Valea Slănicului, participanţii deplasându-se  pe traseul Buzău – Cernăteşti – Meledic, ocazie cu care au fost analizate caracteristicile socio-demografice, istorice și religioase ale zonei cercetate.

Cei aproximativ 120 participanţi provenind din cele 12 judeţe au colaborat eficient şi cu reprezentanţii sistemului de învăţământ universitar și ai Ministerului Educației Naționale invitaţi să participe la această primă ediţie a simpozionului: prof. Eugen Stoica, Director, Direcția Generală Educație și Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Ministerul Educației Naționale; prof. dr. Steluţa Dan, inspector general Ministerul Educației Naționale; prof. univ. dr. Mihai Ielenicz, Presedinte Societatea de Geografie din România; prof. univ. dr. Adrian Miroiu , Facultatea de Științe Politice din cadrul SNSPA, București: prof. Serafima Roşcovan, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău, Republica Moldova; consilier dr. Cristina Pîrvu, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare; lector univ. dr. Cristian Nicolae Boţan, Facultatea de Geografie, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca; lector dr. Carol Căpiţă, Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti şi pr. lector univ. dr. Creţu Vasile, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea Bucureşti.

Deşi acest simpozionul este la prima ediţie, putem considera că demersul organizatorilor de a dezbate din punct de vedere transdisciplinar problemele didacticii actuale a fost o reuşit şi această primă ediție a Simpozionului Naţional ,,Didactica ariei curriculare Om şi societate”, poate fi  un punct de plecare pentru organizarea următoarelor ediţii.