Societateade Geografie din Romania-protocol de colaborare MECTS

Stimate domnule Costin Diaconescu,

Suntem onorati de solicitarea dumneavoastra de a fi parte a Protocolului de colaborare dintre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si Asociatiile profesionale din educatie. Asa cum am discutat la telefon, vom inainta solicitarea dumneavoastra spre aprobare domnului ministru Daniel Petru Funeriu, impreuna cu o anexa a Protocolului.

De asemenea, am rugamintea sa ne transmiteti, fie in format electronic, fie prin fax (021.317.85.18) urmatoarele documente constitutive ale societatii: statutul SGR, actul constitutiv, hotarare judecatoreasca definitiva.

Imediat ce voi obtine semnatura, voi reveni telefonic pentru a stabili impreuna ziua in care va asteptam sa semnati documentul.

Cu deosebita consideratie,

Director DRPPS
Lucica Popescu