Un nou început: Înființarea SGR – Filiala Timiș, ca asociație cu personalitate juridică

În data de 16 martie 2018, la sediul Universității de Vest din Timișoara, în Amfiteatrul A1.3 al Departamentului de Geografie, a avut loc Adunarea Generală a Filialei Timiș a SGR. În cadrul acesteia,  a fost prezentat un scurt bilanț al activității desfășurate de filială în ultimul mandat al Comitetului Director, condus de Conf. univ. Dr. Constantin VERT, căruia i-au fost aduse mulțumiri pentru activitatea depusă în fruntea filialei, timp de mai multe mandate succesive.

  De asemenea, a fost ales noul Comitet Director, condus de Prof. univ. Dr. Nicolae POPA, în calitate de Președinte, și format din KISS Francisc, Cosmin ANCUȚA, Alexandru DRAGAN,  Roxana PUȚAN – vicepreședinți, Valentina URECHIATU – casier și Liliana BUNOIU – secretar. Cenzor Carmen FIRU. Preșdintele Filialei și-a argumentat viziunea și intențiile de acțiune în ceea ce privește evoluția viitoare a filialei, iar membrii comitetului director și-au exprimat intențiile de activitate pe domeniile de responsabilitate asumate.

  În cadrul ședinței, președintele ales a propus realizarea demersurilor pentru înființarea Filialei Timiș a SGR ca asociație cu personalitate juridică. Participanții la adunarea generală au fost de acord și au mandatat noul Comitet Director să întreprindă măsurile necesare pentru concretizarea acestei inițiative. Demersurile au început imediat, astfel încât, în decurs de o lună, s-au desfășurat toate etapele de formare a grupului de membri fondatori și de constituire a dosarului înaintat Judecătoriei Timișoara, în vederea înregistrării și validării asociației.

  Dorința de revigorare a activității Filialei Timiș a SGR și premisele unei funcționări coerente și transparente, cu accent pe crearea de structuri și proceduri clare și transparente, au condus la o anumită emulație în rândul geografilor timișeni. Aceasta a făcut ca numărul membrilor fondatori ai filialei să se ridice la 40. Deși mai greu de gestionat în procesul de obținere a satutului juridic, numărul ridicat de fondatori a fost gândit deliberat, încă de la început, pentru a da un plus de legitimitate și de reprezentativitate acestei structuri locale a Geografiei românești.

  Etapele de constituire juridică și de înregistrare a filialei în Registrul național al asociațiilor au fost finalizate în ultima decadă a lunii iunie 2018.

  Consistența numerică și calitativă a grupului de membri fondatori, alcătuit din 12 cadre didactice universitare și 28 de cadre didactice din învățământul preuniversitar general și liceal, constituie, astfel, o bună premisă pentru creșterea numărului total de membri ai filialei. În perioada următoare, prin demersuri specifice, asumate de președintele filialei și de vicepreședinții responsabili cu organizarea și comunicarea, forța filialei va crește, prin includerea de membri asociați și de membri de onoare.

  În acest sens, este în lucru o Strategie de dezvoltare a Filialei, pe o perioadă de 4 ani, corespunzătoare mandatului actualului Comitet Director, cu direcții clare de acțiune, precum și un Plan operațional pe anul în curs, cu ținte și activități precise: organizatorice, profesionale și de comunicare.

  Filiala Timiș a SGR, în noua haină juridică, ambiționează să devină una din cele mai puternice filiale ale Societății de Geografie din România. Pentru aceasta, însă, are nevoie ca, la nivel național, să fie clarificate opțiunile organizatorice și de funcționare, inclusiv în relația cu filialele, astfel încât emulația de la bază să nu se stingă, datorită unor eventuale incoerențe la centru, iar activitatea întregii Societăți de Geografie din România să fie pusă pe baze solide, riguros funcționale și transparente, adecvate ritmului de înnoire a societății românești.

Image
Image

Instantanee de la ședința din 13.04.2018 a membrilor fondatori, pentru semnarea documentelor de constituire juridică a Filialei Timiș a SGR (foto Ronela Stiegelbauer).