UNELE CARACTERISTICI ALE DINAMICII RELIEFULUI ÎN CÂMPIA BUZĂU-SIRET

SGR va recomanda articolul saptamanii: UNELE CARACTERISTICI ALE DINAMICII RELIEFULUI ÎN CÂMPIA BUZĂU-SIRET

Autor: prof. Octavian COSMESCU
Liceul de Arte „Hariclea Darclee” Brăila

Lucrarea de față prezintă procesele şi riscurile geomorfologice asociate, rezultate
ca urmare a interacţiunii dintre agenţii morfogenetici activi şi pasivi ai mediului geografic
de la nivel local. Studiul geomorfologic realizat în anumite areale situate în Câmpia Siretului
şi Câmpia Galaţiului, unităţi ce aparţin subregiunii Câmpiei Buzău-Siret, aflată în partea
de nord-est a Câmpiei Române, a scos în evidenţă existenţa unor procese geomorfologice
şi riscurile asociate acestora, caracteristice treptei cu relief de câmpie. Au fost identificate
procese de surpare, care se produc în malurile abrupte ale albiei minore, prăbuşiri sub formă
de năruiri, care se produc pe feţele abrupte ale depozitelor loessoide, tasarea identificată pe
câmpurile orizontale şi foarte slab înclinate alcătuite din loess şi sufoziunea care se manifestă
în depozitele loessoide (F. Achim, 2013). Am constatat că aceste procese geomorfologice impun
riscuri mici pentru sistemele naturale şi antropice din arealele unităţilor de câmpie studiate.
Fiind susceptibile în aceste areale, trebuie adoptate măsuri de prevenire şi combatere în
vederea atenuării interacţiunii dintre agenţi, diminuării efectelor şi reducerii nivelului de risc
pentru sistemele naturale şi antropice care sunt vulnerabile în cazul producerii unor hazarde.

Cititi integral articolul aici: Articol integral