COLOCVIULUI NAŢIONAL „GEOGRAFIA POPULAŢIEI ŞI AŞEZĂRILOR UMANE DIN ROMÂNIA”

AGUR s-a implicat constant în direcţionarea cercetării ştiinţifice, îndeosebi în profil regional, în aprofundarea studiilor privind satele şi oraşele în politicile şi strategiile dezvoltării durabile, în contextul cerinţelor calităţii României ca membru al Uniunii Europene. În cadrul celei de-a XVI-a ediţie a Colocviului Naţional “Geografia Populaţiei
şi Aşezărilor Umane” se va aborda îndeosebi problematica aşezărilor umane prin prisma cerinţelor dezvoltării contemporane. Avem în vedere, în principal, impactul riscurilor naturale şi sociale care afectează satele şi oraşele din diverse regiuni ale ţării, unor modalităţi în care politicile naţionale şi strategiile de dezvoltare regională abordează
asemenea situaţii.
Având în vedere experienţa ţărilor europene şi extraeuropene, în special a ţărilor membre ale Uniunii Europene, sperăm într-o participare efectivă a specialiştilor din acest domeniu.
Afiliată Societăţii de Geografie din România, AGUR îşi desfăşoară activitatea sprijinindu-se pe colaborarea tradiţională cu catedrele universitare şi centrele de cercetare, cu filialele Societăţii de Geografie şi Instituţii cointeresate.
Asociaţia Geografilor Umanişti reuneşte geografi din toate centrele universitare, cercetători ştiinţifici din cadrul Academiei Române, profesori din învăţământul preuniversitar şi alte categorii de specialişti interesaţi în problematica populaţiei şi aşezărilor umane.

Preşedinte AGUR
Prof.univ.emerit.dr. Vasile S. Cucu

Descarca invitatia