DASHT-I-KIPCHAK ȘI POPOARELE TURCICE. TĂTARII CRIMEENI DIN ROMÂNIA

SGR va recomandă articolul săptămânii: DASHT-I-KIPCHAK ȘI POPOARELE TURCICE. TĂTARII CRIMEENI DIN ROMÂNIA

 

lect. univ. dr. Nilghiun ISMAIL
Universitatea Giresun, Turcia

 

Rezumat. Această lucrare oferă o succintă imagine generală asupra comunității tătarocrimeene
din România, concentrându-se îndeosebi pe problemele sociale ale comunității decât
asupra mediului istoric și politic; însă acestea nu pot fi separate. Un loc aparte este acordat
imperiului nomad Dasht-i-Kipchak, care se extindea la est și la nord de Lacul Aral, în zona de
nord a Mării Caspice și regiunea Volgăi inferioare.
Scopul cercetării mele este acela de a sublinia cum factorii precum mediul istorico-politic și
problemele sociale au influențat identitatea istorică și culturală a poporului. Acest studiu se
bazează pe documente ce se găsesc la Bașbakanlık Osmanlı Arșivi (Arhivele otomane de pe
lângă Cabinetul Primului Ministru), Arhivele Naționale din România, București, Arhivele
Naționale din România, județul Constanța, și Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman”,
Constanța. În cuprinsul lucrării se menționează studiul realizat de All Minorities at Risk
(AMAR) care califică tătarii crimeeni ca fiind o minoritate etnică în risc, pe cale de dispariție.
În graficul prezentat de UNESCO, limba vorbită de tătarii crimeeni este prezentată ca o limbă
pe cale de dispariție, grav afectată de mediu. De asemenea, am folosit Carta europeană a
limbilor regionale și minorităților, precum și politicile europene educaționale pentru a sublinia
situația minorității tătarilor crimeeni din România de astăzi. În finalul lucrării am prezentat
provocările comunității în menținerea propriei identități încercând să construiască punți de
comunicare bazate pe respect reciproc și diferențialitate în contextual actual al Dobrogei, o
regiune precum un mozaic colorat de limbă, religie și cultură.